Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2019

viiiikiiii
2738 1f2c 350
Reposted fromlaters laters viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
viiiikiiii
mogę tej nocy zostać u ciebie i wtulić się  i poczuć szczęście?
— na chwilę
Reposted fromaisajo aisajo viaostatnia-melodia ostatnia-melodia

December 08 2019

viiiikiiii
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viadusz dusz
viiiikiiii
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach.
Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
Reposted fromsorriso sorriso viadusz dusz
viiiikiiii
6312 23af 350
Reposted fromimradioactive imradioactive viadusz dusz
viiiikiiii
4080 d888 350
Reposted fromcannellle cannellle viadusz dusz
viiiikiiii
Reposted frombluuu bluuu viadusz dusz
1830 9b21 350
Reposted fromreylin reylin viadusz dusz
viiiikiiii
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
viiiikiiii
Mężczyzny nie można trzymać kurczowo przy sobie. Podobnie jak koty, oni mają swoje drogi. Wypuść go więc na wolność. Wróci. A jeśli nie, wzruszysz ramionami i pójdziesz przed siebie. Bo to on stracił, nie Ty.
— Jedno ze zdań, które usłyszy moja córka.
viiiikiiii
5644 d69d 350
viiiikiiii
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
viiiikiiii

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

December 06 2019

viiiikiiii
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój

December 08 2019

1830 9b21 350
Reposted fromreylin reylin viadusz dusz
viiiikiiii
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
viiiikiiii
Mężczyzny nie można trzymać kurczowo przy sobie. Podobnie jak koty, oni mają swoje drogi. Wypuść go więc na wolność. Wróci. A jeśli nie, wzruszysz ramionami i pójdziesz przed siebie. Bo to on stracił, nie Ty.
— Jedno ze zdań, które usłyszy moja córka.
viiiikiiii
5644 d69d 350
viiiikiiii
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
viiiikiiii

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl